Distances līgums

1.Līgums tiek slēgts starp SIA “Fejas”, reģ. Nr. 40203127763, juridiskā adrese: Anniņmuižas bulvāris 38 k-4 - 86D, LV- 1067, Rīga, Latvija (turpmāk tekstā Ziedu Fejas) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu Ziedu Fejas interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē https://www.ziedufejas.lv (turpmāk tekstā – Ziedu veikals).
2. Ziedu veikala darbību nodrošina un uztur Ziedu Fejas.
3.Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Privātuma politiku un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē https://ziedufejas.lv/privacy-policy/ un https://ziedufejas.lv/distances-ligums/
4.Pircējam ir tiesības saņemt Ziedu Fejas veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem un nodevām.
5.Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.
6. Ziedu piegādes pasūtijumu iespejams veikt arī telefoniski, zvanot uz telefona numuru 24440002, šajā gadījumā uz klienta norādīto e-pasta adresi tiks nosutīts priekšapmaksas rēķins.
6.Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Distances līgumam.
7.Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Ziedu Fejas, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.
8.Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Ziedu Fejas veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:
– Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
– Ministru kabineta 2014. gada 20 maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.
Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām, telpaugiem un hēlija baloniem. (MK noteikumi Nr. 255, 22.4. p.).
9.Ziedu Fejas ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Ziedu fejas neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama.
10. Interneta veikals un tā pārvalde
“Ziedu Fejas” ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta ziedu, dāvanu un citu preču un pakalpojumu iegādei internetā. Ziedu veikals ir pieejams interneta adresē http://ziedufejas.lv. Vietnes
Pārvaldnieks un izpildājs ir SIA “Fejas”.
Vietnes saturs ir Ziedu Fejas intelektuālais īpašums, tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez Ziedu Fejas rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

11. Piegādes noteikumi

Ziedu piegāde notiek klienta vēlamā datumā un laikā no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00.
Piegādes cenu iespējams uzzināt, ievietojot preci grozā un izvēloties nepieciešamo piegādes datumu, vietu un laiku. Piegādes maksa tiek aprēķināta automātiski un ir redzama tiklīdz pasūtījuma formā tiek ievadīta piegādes adrese.
Latvijā plaši svinamās dienās, piem., 14. februāris (Valentīndiena), 8. marts, Mātes diena, Ziemassvētki, populāru vārdu dienas, iespējama ziedu piegādes laika aizkave pēc pasūtījumā norādītā vēlamā piegādes laikā. Par īpašiem ziedu piegādes datumiem var tikt uzskatītas pirmssvētku un pēcsvētku dienas.
12. Ziedu Fejas piedāvā apmaksāt pasūtījumus
1) ar bank link strarpniecību
2) ar kredītkarti.
3) ar pārskaitījumu – saņemot e-pastā priekšapmaksas rēķinu.

13. Konfidencialitāte

Ziedu veikals garantē saņemto personas datu apstrādi, uzglābāšanu un neizpaušanu trešajām personām atbilstoši Latvijas Republikas likumos un tiesiskajos aktos noteiktajām prasībām.
Pasūtījumu pieņemšanas brīdī saņemtās apmeklētāju un pircēju e-pasta adreses, telefonu numuri, pasta adreses tiks izmantotas tikai un vienīgi saziņai ar preču un/vai pakalpojumu pasūtītāju un to saņēmēju, un pasūtījuma kvalitatīvai izpildei.
14. Apstiprinot https://ziedufejas.lv/distances-ligums/ lietošanas noteikumus, lietotājs piekrīt saņemt aktuālo informāciju un jaunumus par īpašajiem piedāvājumiem

15. Strīdi un pretenzijas

Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā, sūtot uz e-pasta adresi ziedufejas@inbox.lv. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.
16. Klienta kartes lietošanas noteikumi.
Ziedu fejas interneta veikalā var saņemt atlaidi, klienta kartes īpašnieki, ievadot klienta kartes numuru vai ievadot promo kodu.